หน้าแรกBoard PostEmail Extract-byEmail ExpressRainfrogราคา, วิธีการสั่งซื้อสมัครเป็นผู้แนะนำกับ ITX (ฟรี!!!)
 
 
 
  วิธีแก้ไข Camfrog แบน Operation Failed !!!
   
 
 
 
 
     
  เมื่อ Camfrog แบนคุณ (Error : Operation Failed)  
     
  กรณีที่ Sign-on Camfrog ไม่ได้ และขึ้น Error Operation Failed แสดงว่าคุณโดนแบนจาก Camfrog ส่วนกลาง ให้แก้ไขปัญหา 6 ขั้นตอนดังนี้ :-  
     
 
 1. Uninstall Camfrog ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของคุณ ไปที่ Control -> Add/Remove Programs ค้นหา Camfrog Video Chat เลือกแล้วกดปุ่ม Change/Remove

   

 2. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโปรแกรม Camfrog เวอร์ชั่น 5.2 คลิก -> http://download.camfrog.com แล้วกดปุ่ม Download แล้วทำต่อดังนี้
   

   

   

   
 3. เริ่มการติดตั้งโปรแกรม Camfrog 5.2 ทำดังนี้
   

   

   
 4. ขั้นตอนต่อไป เข้าไปลบไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Camfrog C:\Program Files\Camfrog\Camfrog Video Chat ทั้งหมด
   

   
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ Camfrog เวอร์ชั่น 5.1.128 คลิก -> http://www.itexcellence.co.th/rainfrog/CamfrogFiles.rar แล้วนำไปไว้ที่ C:\Program Files\Camfrog\Camfrog Video Chat แล้วแตกไฟล์
   

  ลบไฟล์ CamfrogFiles.rar ทิ้งไป

 6. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณลอง Sign-on Camfrog อีกครั้ง
   
 

 

 
     
     
 
     
 

Copyright © 2007-2012 IT Excellence, Ltd. All Rights Reserved.